Tips bij aanvraag

Besteed veel aandacht aan de aanvraag van een subsidie. Wanneer u ervan verzekerd bent dat de regels en doelstellingen van de subsidie aansluiten bij uw plannen, kunt u gebruik maken van onderstaande tips bij het doen van uw aanvraag:

Tips

 1. Vraag subsidies vroegtijdig aan, de aanvraag moet vaak enkele maanden voor aanvang van de activiteit of het project bij de subsidieverstrekker binnen zijn.
 2. Maak de aanvraag bondig.
 3. Leg kort uit wie u bent, door vermelding van de volgende algemene gegevens:
  - Een omschrijving van (de activiteiten van) de vereniging;
  - De volledige adresgegevens van de vereniging;
  - De naam, functie en contactgegevens van de persoon binnen de vereniging die verantwoordelijk is voor de aanvraag.
 4. Stuur - indien gevraagd - de volgende algemene gegevens van uw vereniging toe als bijlage:
  - Een kopie van de statuten;
  - Een recent (financieel) jaarverslag;
  - De samenstelling van het bestuur;
  - Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 5. Leg kort en bondig uit wat u vraagt en wat het doel is van hetgeen waarvoor u subsidie aanvraagt, door middel van vermelding van de volgende projectgegevens:
  - Een projectbeschrijving, inclusief doelstellingen die evalueerbaar, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn;
  - Een gedetailleerde tijdsplanning;
  - Een duidelijke 
 6. Leg uit waarom u (gedeeltelijke) externe financiering zoekt voor het project. Geef aan waarom uw vereniging niet zelf in staat is om voldoende financiële middelen bijeen te brengen.
 7. Geef aan waarom u de betreffende instantie benadert. Laat uit uw projectbeschrijving blijken dat het project aansluit op de doelstellingen en prioriteiten van de subsidieverstrekker.
 8. Wees eerlijk over uw verdere subsidiewerving. Bied bijvoorbeeld aan om nadere informatie te sturen, zodra een van de andere mogelijke subsidieverstrekkers die u benadert een besluit heeft genomen.
 9. Kijk goed wat de regels zijn en wat er van u gevraagd wordt. Zorg ervoor dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria.