Checklist Toezicht en Handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet Milieubeheer (licht en geluid) bij sportverenigingen. Daarnaast controleert de afdeling Toezicht en Handhaving op aanwezigheid van blusmiddelen en vluchtwegen. De checklist die gebruikt wordt voor de controle van sportverenigingen is  hier te vinden.