Gebruiksvoorwaarden maatschappelijk vastgoed

De gemeente Utrecht is eigenaar van een groot aantal sportaccommodaties in de stad Utrecht (sportparken, sporthallen, zwembaden, gymzalen, etc.). In deze accommodaties zijn diverse ruimtes te huur. Deze kunnen gehuurd worden via het verhuurloket.

Voor de binnensportaccommodaties gelden onderstaande gebruiksvoorwaarden: 

Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden maatschappelijk vastgoed (sport- en welzijnsaccommodaties), geldig vanaf 1 augustus 2015.

De voorwaarden voor buitensport- en atletiekaccommodaties worden naar alle waarschijnlijkheid geïmplementeerd bij de start van het speelseizoen 2016-2017.

Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden maatschappelijk vastgoed (sport- en welzijnsaccommodaties), geldig tot 1 augustus 2015.

Meldpunt

Het eerste jaar na ingebruikname van de voorwaarden dient als pilotjaar. De VSU wil tijdens deze periode ervaringen, vragen en klachten van verenigingen via een digitaal formulier verzamelen. Op deze manier hebben de verenigingen een klankbord voor hun bevindingen en blijft de VSU nauw betrokken bij de implementatie van de voorwaarden. Wij vragen ook om uw contactgegevens zodat wij een terugkoppeling kunnen geven wanneer dit nodig is of wanneer u vraagt om aanvullende informatie. De informatie die binnenkomt bij het meldpunt wordt gebundeld door de VSU en vervolgens zal, wanneer noodzakelijk na overleg met de gemeente, een terugkoppeling worden gegeven richting de vereniging. Zo wordt getracht de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Klik hier voor het meldpunt.