Licht & geluid

In de praktijk blijkt dat veel sportverenigingen behoefte hebben aan een verruiming van het aantal ontheffingen van zowel de verlichtingseisen als de geluidsnormen om wedstrijden en toernooien in de buitenlucht te kunnen houden. In de Vrijstellingsverordening zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Het aantal dagen dat verlichting tot 01.00 uur mag branden is verruimd van twee naar negen dagen per jaar;
  • Het aantal dagen dat ontheffing kan worden verkregen van de geluidseisen is verruimd van twee naar negen dagen per jaar;
  • De ontheffing voor collectieve festiviteiten blijft net als in de voorgaande verordening drie dagen per jaar. De gemeente wijst deze festiviteiten jaarlijks aan en voorbeelden hiervan zijn Koningsdag en Bevrijdingsdag. De totale ontheffingsmogelijkheid voor sportverenigingen komt daarom uit op 12 dagen per jaar.

Voor het aanvragen van een licht en geluid ontheffing klik hier.

Voor meer informatie over de Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer kunt u contact opnemen met Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl.