Vitale verenigingen Overvecht

Met het project ‘Vitale verenigingen Overvecht: Jeugd heeft de toekomst’ wil de VSU tijdens een intensief project dat een jaar duurt verenigingen in Overvecht vitaler maken. Daarbij wordt vooral ingezet op het jeugdbeleid: het verbeteren van structuur, het bevorderen van ouderbetrokkenheid en het werven van nieuwe leden. In 2015 zijn Synergo, SJKK/EUJJS, VV de Dreef, Phoenix & Sport Vereent hiermee aan de slag gegaan. Benieuwd naar de georganiseerde activiteiten of wilt u uw Overvechtse vereniging in 2016 ook vitaliseren?

Neem dan contact op met Koen van Es, via k.vanes@sportutrecht.nl of (030) 284 08 43.