Wetgeving

Een ondernemer, maar ook een sportvereniging, heeft een wettelijke zorgplicht waarbij de nadelige gevolgen van activiteiten voor milieu en omgeving voorkomen of beperkt dienen te worden. Op basis van de Wet milieubeheer dienen verenigingen naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder, ook het terugdringen van de milieubelasting in het algemeen mee te nemen in de bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor geluids- en lichthinder, maar ook voor energieverbruik. Wat energieverbruik betreft geldt een specifieke eis. Heeft uw vereniging minimaal  een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh of een minimaal jaarlijks gasverbruik van 25.000 m³? En is het technisch mogelijk om energiebesparende maatregelen toe te passen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder? Dan bent u wettelijk verplicht om deze energiebesparende maatregelen te realiseren. Uitgangspunt bij het doorvoeren van deze maatregelen is dat de best beschikbare technieken moeten worden toegepast. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt jaarlijks een document uit waarin alle maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn samengevoegd. Bekijk hier de lijst met besparingsmogelijkheden uit 2014.

Keurmerk voor zonne-energie
Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft houvast bij het zoeken naar de betrouwbare producten en installateurs op het gebied van zonne-energie. Er zijn twee typen keurmerken:

Zonnekeur is ontwikkeld in samenspraak met RVO als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. De onafhankelijke stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) waarborgt de kwaliteit ervan. Het keurmerk is te herkennen aan onderstaand logo.