WO/Universiteit

Studenten met een topsportstatus kunnen op de Universiteit Utrecht in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Deze kunnen zowel financieel als opleidingsspecifiek zijn.

Let op: de statussen gaan veranderen!

Met ingang van 1 oktober 2016 verdwijnt de Regio-1 status van Vereniging Sport Utrecht. Veel Regio-sporters zullen echter in aanmerking komen voor de nieuwe ‘Selectiestatus’ die NOC*NSF per 1 januari 2017 invoert. Met de invoering van de ‘Selectiestatus’ in januari vervalt echter ook de B-status van NOC*NSF.Lees hier meer over op: http://nocnsf.nl/nieuws/athlete-services/selectiestatus-vervangt-b-status-per-1-januari-2017Na 1 oktober zal het Topsportbeleid van de UU op deze punten aangepast worden. Voor Regio-1 sporters die tussen 1 oktober en 1 januari geen status hebben, zal een overgangsstelsel gelden. Na deze periode komen alleen sporters met de ‘Selectiestatus’ of een van de andere erkende statussen van NOC*NSF in aanmerking voor ondersteuning van de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Daarom kunnen topsporters bij de Universiteit Utrecht rekenen op speciale voorzieningen op maat. De wensen van topsporters lopen uiteen: de ene topsporter heeft behoefte aan financiële ondersteuning, de andere aan krachttraining. Daarnaast loop je als topsporter soms tegen bepaalde logistieke problemen aan, bijvoorbeeld een wedstrijd in het buitenland en tegelijkertijd tentamens. Of dat je practica samenvallen met je trainingen. In dit soort situaties wil de Universiteit Utrecht je graag helpen met het vinden van een passende oplossing.

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8 | 3584 CS Utrecht |  www.uu.nl/topsport
Topsportcoördinator: Anne Hamburger | a.n.hamburger@uu.nl