Topsport Lifestyle coaching

Een topsporter of talent komt op weg naar de top verschillende zaken tegen. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook de combinatie school, wonen en sport. Daarnaast is het belangrijk dat je leert om topsporter te zijn. Hoe moet je omgaan met je talent, met je omgeving en hoe zorg je voor een optimale combinatie hierin? Welke knelpunten doen zich voor in de persoonlijke, professionele en/of maatschappelijke ontwikkeling van de sporter om optimaal te kunnen presteren? Voor al deze vragen kunnen topsporters en talenten terecht bij RTO Utrecht.

Topsport Lifestyle (Topsport Leefstijl)
NOC*NSF stapt af van de individuele begeleiding en stapt over naar programmagestuurde begeleiding. Dit heeft invloed op onze werkzaamheden vanuit de RTO’s: de begeleiding  zal voortaan minder op het individu gericht zijn, maar meer op de sportprogramma’s. De instroomprogramma’s gaan daarom een belangrijkere rol krijgen in de topsportinfrastructuur. De topsportlifestylecoaching zal vanaf januari enkel en alleen op de programma’s worden ingezet. 

Doel Topsport Lifestyle Coaching
De sporter handvatten bieden om zich te ontwikkelen en zo het zelfoplossend vermogen en de zelfstandigheid van de sporter te vergroten. De sporter verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn/haar eigen leven als topsporter (zelfregulatie).