Topsportstatus


Het NOC*NSF onderscheidt drie topsportstatussen en drie talentstatussen.

Topsportstatus:

  • A-status (alleen voor focusgroepen 1-2-3): wanneer hij/zij voldoet aan prestatienorm tussen sportbond en NOC*NSF. Het is aan de bond een sporter voor te dragen bij NOC*NSF.
  • Selectie-status: is nieuw en is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. De bond bepaalt op basis van haar eigen intern selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden. Met de invoering van de Selectie-status komt de B-status te vervallen.
  • HP-status: In uitzonderlijke gevallen, waar sprake is van perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF je de status van High Potential (HP) verlenen. 

Bondsstatus:

  • Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus. De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit NOC*NSF worden aangeboden. Klik hier voor uitgangspunten van de Bondsstatus.

Talentstatus:

  • Internationaal Talentstatus (IT): status voor toptalenten op internationaal niveau.
  • Nationaal Talentstatus (NT): status voor toptalenten op nationaal niveau.
  • Belofte Talentstatus (Belofte): talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter)nationale toptalenten.

Klik hier voor meer informatie over de statussen van NOC*NSF.