Topsportplatform


Wat is het topsportplatform?

VSU Topsport organiseert regelmatig informatie- en themabijeenkomsten voor haar verenigingen en partners. Het topsportplatform organiseert deze tijdens wedstrijden van Utrechtse topsportverenigingen en bijzondere topsportevenementen.

Het doel van het platform is om het Utrechtse topsportklimaat te versterken door de bestaande kennis en ervaring bij verenigingen te delen en diensten met elkaar uit te wisselen. Het topsportplatform bestaat uit de oude kernsportverenigingen en andere ambitieuze topsportverenigingen uit Utrecht. De kernsportverenigingen vervullen hierbij een voorbeeldfunctie voor de anderen.