VCP-cursus

De VSU biedt jaarlijks de cursus voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP's) aan. Een VCP vormt het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging. Deze cursus wordt aangeboden voor Utrechtse sportverenigingen in het kader van acceptatie van seksuele diversiteit en ter verbetering van het sportklimaat binnen de vereniging. 

Vereisten voor deelname
Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO-denkniveau en vervullen zelf geen bestuursfunctie. De cursus duurt twee dagdelen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al is het een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Een ander tip om het sportklimaat binnen de vereniging veiliger te maken is door VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen voor uw vrijwilligers. Meer informatie hierover en andere tips zijn hier te vinden.  

Lees ook:
- Spilfunctie in VSK
- Negen VCP's geslaagd
- VCP aan het woord