Crowdfunding

Niet elke sportclub heeft genoeg vermogende leden binnen de gelederen, of vrijwilligers die de ledenobligaties willen uitvoeren. Gelukkig zijn er verschillende platforms voor crowdfunding voor energieprojecten, deze zijn echter niet kosteloos en succes is niet gegarandeerd. Dus verdiep je in de mogelijkheden en beperkingen.

Er worden hieronder vier verschillende platforms voor crowdfunding genoemd, maar er zijn er veel meer:
1.      Greencrowd
2.      Zonnepanelendelen
3.      Duurzaaminvesteren
4.      Crowdfunding voor clubs

1. Greencrowd
Mogelijkheden:
a)       donaties vanaf € 10,-;
b)       periodieke donaties waardoor leden hun donaties kunnen verrekenen bij hun inkomstenbelasting;
c)        leningen aan de sportclub waarover de leden en/of sponsoren rente en aflossing vergoed krijgen.
In alle drie de vormen verzorgt Greencrowd het gehele administratieve en financiële proces waardoor de club in één keer het geld van de crowdfunding ontvangt  en, in geval van leningen, ook maar aan één partij rente en aflossing hoeft te betalen.
Greencrowd staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is geregistreerd onder nummer 19000008.

Kenmerkend:
·         aanvrager kiest rentepercentage tussen de 4% en 6% en garandeert dus rente aan lener. Hoe hoger de rente des te sneller zijn er voldoende deelnemers
·         de aanvrager zet de aanvraag eerst twee weken op de eigen website, daarna komt de oproep pas op de website van Greencrowd

Indicatieve kosten voor crowdfunding via Greencrowd:
·         € 100,- voor het plaatsen van een project;
·         3% afsluitprovisie voor het project
·         € 2,- per crowdfunder per jaar gedurende de periode dat een crowdfunder in het project zit.

Kijk op greencrowd.nl voor meer informatie.

 

2. Zonnepanelendelen
Mogelijkheden:
a)      Investeerder kunnen een aandeel in een zonnestroomproject nemen vanaf 25 euro.
b)      het rendement hangt mede af van de werkelijke opbrengst, de opbrengsten zijn online te volgen.

Kenmerkend:
·         geen vast rendement, toch grote toeloop
·         het grootste platform bij collectieve zonneprojecten
·         relatief hoge kosten voor de partij die geld wil ophalen

Indicatie kosten van Zonnepanelendelen:
·         € 2500 voor het plaatsen van een project;
·         3% afsluitprovisie voor het project
·         € 1500 per jaar gedurende de looptijd, vaak 15 jaar

Zie www.zonnepanelendelen.nl voor meer informatie.


3. Duurzaaminvesteren
Mogelijkheden:
a)      Investeerder kunnen een aandeel in een zonnstroomproject of windproject nemen.
b)      Het rendement staat vast.

Kenmerkend:
·         grote toeloop
·         relatief hoge kosten voor de partij die geld wil ophalen

Zie www.duurzaaminvesteren.nl voor meer informatie

 

4. Crowdfunding voor clubs
Mogelijkheden:
a)       Donaties aan projecten van sportclubs.
b)       Leningen aan de sportclub waarover de leden en/of sponsoren rente en aflossing vergoed krijgen.

Crowdfunding voor clubs regelt het gehele administratieve en financiële proces. De club krijgt in één keer het geld en moet aan één partij rente en aflossing betalen.

Kenmerkend:
·         sponsorvisie biedt een kennismakingsworkshop aan

Indicatie kosten crowdfundingforclubs
·         kosten  7,5% van de donatie, plus 0,50 bij betaling via ideal
·         bij een donatie van bijvoorbeeld € 30,- krijgt de club € 27,25.

Zie crowdfundingvoorclubs.nl voor meer informatie.